پرواز آیفون اپل افزایش حافظه aiphon appel

پرواز: آیفون اپل افزایش حافظه aiphon appel afzayesh hafeze

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم‌ها است

در دیدار رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تبادل تجارب قضایی و حقوقی دو کشور تاکید شد.

بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم‌ها است

بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم ها است

عبارات مهم : ایران

در دیدار رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تبادل تجارب قضایی و حقوقی دو کشور تاکید شد.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز رییس شرکت مبارزه با مفاسد جمهوری آذربایجان با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوقه قضاییه دیدار وگفت وگو کرد.

در این دیدار محمدباقر الفت با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و همسایگی با کشور افغانستان، موجب قاچاق مواد مخدر به اروپا و سایر کشورها شده است است و همچنین با توجه به تحریم های ناعادلانه و ظالمانه، جرایم و آسیب های جدی و فراوانی به کشور عزیزمان ایران تحمیل شده است هست، گفت: بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم ها است.

بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم‌ها است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: آثار جرایم فراملی و شرکت یافته به ما تحمیل شده است است و ما امیدواریم این ترساندن با همکاری و همکاری سایر کشورها مرتفع شود.

وی اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصوب سال 1358، به صراحت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برعهده قوه قضاییه قرار داده شده است است واز سال 1388 به صورت جدی به این وظیفه پرداخته شده است است.

در دیدار رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تبادل تجارب قضایی و حقوقی دو کشور تاکید شد.

الفت افزود: در دهه گذشته توانسته ایم کارها مناسب و قابل توجهی را به منظور کم کردن و کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی انجام دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعتقاد راسخ وجود دارد که پیشگیری بهتر از مبارزه و مقابله با جرم است افزود: پیشگیری باعث می شود هزینه ها کم کردن یابد و نیروی انسانی بهتر مدیریت شود تا نتیجه های بهتری درمدیریت کشور به دست آید.

الفت خاطرنشان کرد: در دولت، دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی اراده جدی و انسجام حقیقی جهت همکاری در حوزه پیشگیری وکاهش آسیب های اجتماعی وجود دارد و این کارها با مدیریت مستقیم مقام معظم رهبری پیگیری می شود.

بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم‌ها است

وی عنوان کرد: در کشور عزیزمان ایران قوه قضاییه امنیت سرمایه گذاری را تضمین کرده است و رییس محترم قوه قضاییه چندین بار اعلام کرده است که موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاران خارجی را برطرف و بستر فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران در کشور عزیزمان ایران را فراهم کرده ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مسایل و پرسشها کشور عزیزمان ایران گفت: به واسطه فرهنگ و تمدن غنی مردم کشور عزیزمان ایران توانسته ایم شرایط و فضای مطلوبی را جهت زندگی بهتر فراهم کنیم.

در دیدار رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تبادل تجارب قضایی و حقوقی دو کشور تاکید شد.

کامران علی اف رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان نیز با قدردانی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران از توسعه روابط این دو کشور در حوزه قضایی گفت: در چند سال اخیر توانسته ایم همکاری سازنده ای با جهموری اسلامی کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه درست است که مبارزه با فساد از نظر حقوقی حایز اهمیت است افزود: همکاری های منطقه ای و بین المللی دراین باره اهمیت بسزایی دارد و امیدواریم بتوانیم به جایگاه مطلوبی دست یابیم.

بخش اعظم فساد اداری کشور عزیزمان ایران به خاطر تحریم‌ها است

رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان اظهار داشت: تاریخ کشور عزیزمان ایران بیان کننده اراده و پیشتکار مردم این کشور است واطمینان دارم توانایی حل پرسشها را دارند و رو سفید خواهند شد.

در آخر این دیدار و نشست صمیمی دکتر الفت به رسم یادبود هدایای فرهنگی به رییس شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان تقدیم کرد و همچنین کامران علی اف نیز هدایایی را به معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه اهدا کرد.

روز گذشته تفاهمنامه همکاری میان شرکت بازرسی کل کشور و شرکت مبارزه با فساد جمهوری آذربایجان امضا شد.

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | پیشگیری | قوه قضاییه | آذربایجان | آسیب های اجتماعی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz